fbpx

REKONSTRUKCIJA DOJKE

rekonstrukcija dojke
Što je operacija rekonstrukcije dojki

Rekonstrukcija dojki složena je operacija koja se sastoji od više operativnih koraka s ciljem ponovnog „stvaranja“ grudi, oblikovanja i postizanja simetrije grudi. Zahvaljujući estetskoj kirurgiji, danas je moguće vratiti izgled koji mnogima nedostaje nakon odstranjivanja dojki zbog raka dojke.

Operaciju je moguće izvesti istovremeno s mastektomijom, odnosno odstranjivanjem dojke, ali i kasnije kada je pacijentica spremna za rekonstrukciju. Više je metoda za rekonstrukcija. Moguća je ugradnja implantata, korištenje tkiva s drugih dijelova tijela, transferom masti iz drugih dijelova tijela ili kombinacijom tih metoda.

U Poliklinici Džepina nakon konzultacija, uzimanja anamneze i svih potrebnih podataka, doktor preporučuje najbolju metodu kako bi se postigao idealan učinak rekonstrukcije. Pacijentice dobivaju sve potrebne informacije za predoperativnu pripremu, postoperativnu njegu, kao i detalje oko tijeka same operacije.

Tko su kandidatkinje za operaciju rekonstrukcije dojki

Žene koje su izgubile cijelu dojku, dio dojke zbog raka ili obje dojke dolaze u Polikliniku Džepina na rekonstrukcijsku operaciju. Odluka o operaciji nakon teške bolesti nije laka i dobro je imati potporu prijatelja i obitelji koji će pomoći podrškom u procesu pripreme za operaciju i postoperativne njege.

ISPUNITE UPITNIK

Opis zahvata operacije rekonstrukcije dojki

Rekonstrukcija dojke može biti odmah po odstranjivanju dojke ili nakon određenog vremena kada se pacijentica odluči i bude spremna na taj korak.

Dva su osnovna pristupa rekonstrukcijskoj operaciji – tehnika bazirana na ugradnji implantata ili korištenjem vlastitog tkiva. Kada klasična ugradnja implantata nije moguća jer postoji nedostatak tkiva i kože nakon odstranjivanja dojke, prvi korak je ugradnja ekspandera tkiva nakon čega se ugrađuje implantat. Ta tehnika je postepena i potrebno je vrijeme da se ekspander tkiva napuni do određene veličine i prilagodi kako bi se kasnije ugradio silikonski implantat.

U slučaju rekonstrukcije dojki pomoću vlastitog tkiva, obično se uzima tkivo s leđa, trbuha, stražnjice, unutarnjeg dijela bedara i slično. Pomoću vlastitog tkiva prekriva se operirano područje. Kada je potrebno, moguće je čak prenijeti mišiće, masno tkivo i kožu s drugih dijelova na prsa kako bi se formirala nova dojka. U slučaju transfera masti i rekonstrukcije uz tu metodu lipomodelinga, masno tkivo se uzima iz područja gdje je višak i insertira se u područje koje se rekonstruira. Obično je potrebno više puta provesti taj postupak kako bi se postigla zadovoljavajuća veličina.

Rekonstrukcija područja bradavice i areole slijedi nakon toga i postoje razne tehnike kojima se može vratiti izgled tog dijela dojki. U nekim slučajevima kada je to potrebno doktor u Poliklinici Džepina može preporučiti i druge operativne zahvate kojima bi se postigao poboljšan cjelokupni izgled obje dojke i simetrija.

KONTAKTIRAJTE NAS

Oporavak nakon operacije rekonstrukcije dojki

Vrijeme oporavka nakon operacije rekonstrukcije dojki ovisi o svakom individualnom pacijentu i zahtjevnosti operacije. Nužno je pratiti upute doktora i smanjiti bilo kakvo naprezanje tijekom ranog perioda oporavka.

Nakon ugradnje implantata pacijentice obično ostaju dan ili dva na postoperativnoj njezi u klinici. Kada je riječ o uzimanju tkiva s drugih dijelova tijela za rekonstrukciju, potrebno je ostati par dana duže kako bi pacijent bio pod nadzorom doktora. Nakon operacije obavezno je nošenje medicinskog grudnjaka kako bi se smanjile otekline i kako bi se zadržao oblik i pozicija novih grudi.

Povratak laganim redovnim aktivnostima moguć je kroz dva tjedna, dok se ostalim aktivnostima pacijentice vraćaju za 4 do 6 tjedana, ovisno o doktorovim preporukama. Za bolove se preporučuju analgetici, a tijekom rane faze oporavka potrebno je paziti na kretanje i zamaranje radi sprječavanja upala. Pacijentice Poliklinike Džepina prije same operacije dobivaju sve informacije o mogućim rizicima te je potrebno posebno paziti tijekom rane faze oporavka.

Iskustva pacijentica nakon operacije rekonstrukcije dojki

Rekonstrukcija dojke pomaže ženama nakon fizički i emotivno zahtjevne operacije odstranjivanja jedne ili obje dojke zbog raka. Ovom operacijom pacijenticama se nastoji pomoći u umanjivanju posljedica teške bolesti. Rekonstrukcijom grudi estetska kirurgija ima moć stvarati pozitivna iskustva pacijentica, poboljšati im kvalitetu života uljepšavajući fizički izgled.

Cijena operacije rekonstrukcije dojki

Poliklinika Džepina omogućava različite načine plaćanja svojim pacijentima. Cijena zahvata operacije rekonstrukcije dojki dostupna je u cjeniku Poliklinike Džepina.

SAZNAJTE CIJENE

Stvarni rezultati nakon operacije rekonstrukcije dojki

Rekonstrukcija dojki ima veliku važnost za pacijentice kojima znači više od obične estetske korekcije grudi. Cilj rekonstrukcije je vraćanje što prirodnijeg izgleda kao prije operacije bez podsjetnika na tešku bolest. Zahvaljujući sigurnom operativnom zahvatu u Poliklinici Džepina pacijentice mogu biti mirne i zadovoljne s rezultatima.

NE TREBATE SVE INFORMACIJE SAMI ISTRAŽIVATI

Otvoreno razgovarajte s nekim tko vas razumije i donesite informiranu odluku.
Cilj dr. Džepine je da se osjećate dobro u svom tijelu.
Ponekad jednostavno kroz razgovor da shvatite što je zapravo „normalno“ i kakav bi mogao biti realan ishod zahvata.

Što god odlučite, možete biti sigurni da ste u sigurnim rukama. Pitajte nas.